top of page

Phibrows Microblading
*exkl. Nacharbeit  (1 Nacharbeit € 79,-)

€ 399,-

€ 249,-

Microneedling
Fresh Skin
Anti-Age Boost
Anti-Age Premium

€ 120,-

€ 169,-

€ 199,-

BBGlow

€ 150,-

€   79,-

€ 139,-

€ 149,-

€   99,-

Auf alle Kurpakete 15% Rabatt

Hydra4Face
Clean & Glow
Glow & Relax
Anti-Age 
Anti-Age complete

€ 129,-

€ 149,-

€ 199,-

€ 249,-

€  89,-

€ 119,-

€ 159,-

€ 199,-

1.png
2.png
3.png
bottom of page